Välkommen till Vexweld

Vexweld AB är ett svetsande företag med huvudinriktning på rostfria plåtkonstruktioner.

Vår basprodukt är tillverkning av Andritz AB i Sveriges produkt A-Lamell – en plattvärmeväxlare för torkning av lut till pappersmassaindustrin.

Vi tillverkar även specialprodukter på beställning

I vår plåt- och svetsverkstad tillverkar vi rörledningar i rostfritt/syrafast för vattenverk, pumpstationer och avloppsreningsverk m.m.

Tryckkärl, filterbehållare och drivmedelscisterner i olika modeller är andra produkter som formas i vår plåt- och svetsverkstad.

Vi har en modern maskinpark med rundvals samt svetsmaskiner för MIG, TIG och manuell metallbågsvetsning.

Vexwelds anställda har erfarenhet och goda kunskaper i svets- och plåtarbeten i både svart och rostfritt material. Vi har mångårig kunskap inom tryckbärande process och innehar erforderliga svetslicenser och svetsprocedurer.

Vexweld AB förfogar över 600m² verkstadsyta med hög takhöjd och lyftkapacitet upp till 25 ton.

DSC_6080